www.eprace.edu.pl » motywowanie-pracownikow » Analiza porównawcza systemów motywacyjnych w Firmie A i w Firmie B » Analiza porównawcza

Analiza porównawcza

Gdyby dano mi szansę wyboru pracy na takim samym stanowisku w Firmie A lub B, bez wahania wybrałabym Firmę A. Jest to na pewno firma o mniejszej stabilizacji na rynku, jednak motywująca swoich pracowników do pracy. Nie daje szans wyjazdu do ośrodku wypoczynkowego, bo też i takiego nie posiada. Jednak traktuje swoich pracowników w sposób uczciwy, a przez to motywuje do dobrej pracy.

Firma B posiada ogromne możliwości, których nie ma Firma A – zaplecze finansowe, które wydaje się być zaprzepaszczane i wykorzystywane w sposób czysto przypadkowy. Szansa na miejsce w zakładowym ośrodku wypoczynkowym jest taka sama, jak rzut monetą. A żaden los nie motywuje do pracy. Firma A za kolacje dla pracowników płaci z .... prywatnego konta szefa firmy. Zaproszenie na kolację, rezerwacja i opłata za pokój w hotelu dla wszystkich pracowników może niektórym wydaje się śmieszna – jednak powoduje pewne utożsamianie się z firmą i chęć bycia fair wobec pracodawcy, który jest fair dla ciebie.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.