www.eprace.edu.pl » motywowanie-pracownikow » Literatura

Literatura

Aniszewska, G., Gielnicka, I., (2000). Czarna owca. Mobbing jako patologia motywowania pracowników, w:

Personel nr 2 (71)

Boeri, D.(1983), Nowa organizacja pracy fizycznej, KIW, Warszawa.

BorkowskaBorkowska152161Borkowska, S. (1995), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.

Cofer, Ch. N., Appley, M.H., (1972), Motywacja: teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

Domański, R.S.(1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.

Drucker, P. F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

Gick35Gick, A., Tarczyńska, M. (1999), Motywowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

GilińskiGliński, B.(1980). Motywowanie, niedoceniona funkcja zarządzania, w: Gospodarka planowa, nr 4.

Griffin, R.(1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gros, U.(1994), Organizacyjne aspekty zachowań ludzi w procesach pracy, Wydawnictwo

Uczelniane, Katowice,

Grzybowski, M, (1997). Personel z motywem, w: Życie gospodarcze, nr 30.

Half, R. (1993). Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników, Wydawnictwo Naukowo –

techniczne, Warszawa.

Jasiński1Jasiński Z. (1998). Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Jasiński125Jasiński Z.(1997), Funkcjonowanie zespołów roboczych w niestabilnych warunkach produkcji, Prace Naukowe

AE, Wrocław.

Kabaj105Kabaj M.(1977). System polityki kadrowej, w: Sajkiewicz, A. (red). Ekonomika pracy, Warszawa.

Klein, J.P., Enler, S. D. (2002). Jak motywuje Europa. Najnowsze trendy w wynagradzaniu pracowników, w:

Personel nr 7 (124).

Komosa M.(1997). Motywowanie menedżerów, Personel, nr 10/97 .

Kopertyńska1Kopertyńska W. (1996) Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe nr 731, AE, Wrocław.

Kopertyńska2Kopertyńska W. „Wartościowanie pracy – doświadczenie w praktyce”, „Przegląd Organizacji” nr 11/1995 Kopertyńska3

Kopertyńska3Kopertyńska W. (1996). Zasady kształtowania składników wynagrodzenia, w: Personel, nr 43.

Kostera, M. (2000). Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE

Kowalewski99Kowalewski S. (1984). Przełożony – podwładny w świetle teorii organizacji, Warszawa.

KoźmińskiKoźmiński A., Piotrowski W. (1995). Zarządzanie – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa.

Lachiewicz, S., Sokołowski, J., (1999). Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników w firmach i

instytucjach, Jasiński49 TNOiK, Bydgoszcz

Lawler E., Poster L.W.(1967). The Efect of Performance on Job Satisfaction, w: lndustrial Relations.

Maciejewska, M. (1999). Nie tylko pieniądze. Motywowanie: zasady i korzyści, w: Personel nr 11/99.

Malinowski, S. (1999). Motywowanie na pierwszym planie, w: Personel nr 6 (63).

Manikowski, R., Motywowanie w okresie recesji. Elastyczna polityka wynagrodzeń zależna od możliwości

firmy i sytuacji rynkowej, nr 5 (122).

Martyniak1Martyniak Z.(1992). Metodologia wartościowania pracy, Stabill, Kraków.Kostera1 Martyniak1Martyniak2

Moskalewicz P.(1999). Polska lista bonusów, w: Gazeta Wyborcza, nr 43 (231).

Penc J. (1997). Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Penc J.(2000). Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Penc J.(1999). Skuteczne zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu, Łódź.

Penc J. (1993). Strategie przedsiębiorstwa a procesy innowacyjne, w: Studia Prawno-Ekonomicze.

Penc J.(1998). Zarządzanie dla przyszłości, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Pocztowski, A., (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod., Kraków: Antykwa.

Reykowski1Reykowski J.(1975). Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rudolf100Rudolf S.(1989). Grupowe formy pracy. Proces wdrażania, KAR, Warszawa.

Sarapata50Sarapata A.(1977). O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy, Warszawa.

Selmach, W., (2001) Rzeczywistość motywacji, w: Personel nr 4 (97).

Stor, M., (1999) Świadomy pracuje lepiej, cz. I i II., w: Personel nr 20 i 21.

Szaban J.(1996). Motywacje i satysfakcje, w: Rzeczpospolita, nr 83.

Tyborska, J., (1999) O demotywacji raz jeszcze, w: Personel nr 25.

Teyszerski, R. (2000). Zarządzanie ludźmi jest sztuką. O nowych kompetencjach dyrektora personalnego i wynagradzaniu menadźerów, w: Personel nr 24 (93).

Wawrzyniak B. (1996). Odnawianie kapitału , czyli o edukacji polskich menedżerów, w: Rzeczpospolita, nr 83.

Weber90Webber R. (1996). Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.

WIEMWielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, www.encyklopedia.pl, 2000.

Wziątek – Śtaśko, A., (1999). Więcej niż inni. Pozytywne skutki zachowań transgresyjnych dla sukcesu przedsiębiorstwa, w : Personel nr 24.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.