www.eprace.edu.pl » motywowanie-pracownikow » Analiza porównawcza systemów motywacyjnych w Firmie A i w Firmie B

Analiza porównawcza systemów motywacyjnych w Firmie A i w Firmie B

Wprowadzenie

Nie ma jednego „złotego” systemu motywacyjnego. Wprowadzając do firmy system motywacyjny należy wziąć pod uwagę takie aspekty, jak: wielkość przedsiębiorstwa, jego możliwości finansowe i szeroko pojętą kulturę organizacyjną. W rozdziale tym przedstawione zostaną dwie firmy o różnym profilu działania i różnej wielkości.

Celem jest pokazanie, jakie szanse i możliwości dają systemy motywacyjne wprowadzone do małych i dużych firm. Obie firmy działają na polskim rynku. Autorka pracy w przypadku obu firm opisuje własne, subiektywne, spostrzeżenia.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Firma A


Firma B


Analiza porównawcza


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.