www.eprace.edu.pl » motywowanie-pracownikow

Motywowanie pracowników jako warunek funkcjonowania nowoczesnej firmy

Autor:

Ewa Organiściak

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr Krzysztof Wolak

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kierunek:

Psychologia

Data powstania:

2002-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-05-04 15:51:04

Opis pracy:

Praca ta ma na celu wyjaśnienie czym jest motywacja i jakie ma znaczenie w funkcjonowaniu współczesnej firmy. Każda zawarta koncepcja motywacji opisana została w pracy na dwa sposoby: jako teoria motywacji w naukach psychologicznych i jako metoda do wykorzystania w motywowaniu pracowników.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.